Stress

Persoonlijke en werkgerelateerde stress

Druk druk druk van de ketel graag (Loesje)

 

Stress is een gezond verschijnsel, we hebben het allemaal. Denk aan de spanning die je voelt voor een sollicitatiegesprek of een spannende gebeurtenis. Stress wordt ongezond zodra je te lang deze spanning voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Die spanning kan allerlei oorzaken hebben, zoals een te hoge werkdruk, problemen op je werk of spanningen in je gezin.

Een van de manieren waarop mensen vaak omgaan met stressvolle situaties, is meer doen van hetzelfde. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn: de overtuiging dat je door moet zetten, dat je het alleen moet kunnen, dat je voor iedereen klaar moet staan, dat er geen oplossing is, etc. Met als gevolg dat je je vast voelt zitten in een cirkel waar je moeilijk uit stapt. Krijg je bijvoorbeeld je werk niet af, ga je harder werken, meer uren maken. Hetgeen weer tot meer stress leidt.

Langdurige stress kan ernstige gevolgen hebben, mentaal en lichamelijk. Stress beïnvloedt onze hele fysiologie, en kan onder meer leiden tot vermoeidheid, concentratiestoornissen, geheugenproblemen, depressiviteit, slaapstoornissen en hoofdpijn.

Hoe word je je stress de baas?

Stoppen met datgene wat niet (meer) werkt is vaak niet genoeg of moeilijk vol te houden. Wat beter werkt is kijken hoe je op een andere manier tot een oplossing komt, door vaardigheden aan te leren en je verwachtingen bij te stellen. In een coachingstraject krijg je grip op je stress door:

  • (Beter) inzicht te krijgen in de oorzaken van je stressklachten en wat je eraan kunt doen
  • Verandering aan te brengen in denk- en gedragspatronen
  • (Opnieuw) zicht te krijgen in je sterke kanten
  • Te ontdekken hoe je moeilijke situaties het hoofd kunt bieden
  • Stil te staan bij wat je belangrijk vindt in je leven en werk en stappen te nemen die daarbij passen
  • Een betere balans te vinden tussen wat energie geeft en energie neemt
  • Assertiever te worden (effectiever communiceren, grenzen stellen)
  • Keuzes te maken
  • Beter met tijd te leren omgaan
  • Aandacht voor ontspanning / leren hoe je je kunt ontspannen

Meer weten?

Heb je behoefte aan begeleiding bij een langdurige periode van stress? Neem dan contact met me op voor een vrijblijvend gesprek.